2886 sayılı Devlet İhale Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

32/1 (2. cümle)

18/06/2013

2013/71

2013/77

26/07/2013 tarihli ve 28719 sayılı