Türkiye Belediyeler Birliği - 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Dava Edilen Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

 

 

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

15/1 (f)

“aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü koşuluyla,” cümlesi

03/07/2014

2014/50

2014/124

12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı