2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

Dava Edilen Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

 

 

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

15/1 (f)

“aynı ada içerisindeki bütün parsel maliklerinin başvurusu ve karşılığında önerilen parsellerin tamamının kabulü koşuluyla,” cümlesi

03/07/2014

2014/50

2014/124

12/12/2014 tarihli ve 29203 sayılı