2644 sayılı Tapu Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

21’inci madde

(Köy ve belediye sınırları içinde kapanmış yollarla yol fazlaları köy veya belediye namına tescil olunur.)

 

12.01.2012

 

2011/23

 

2012/3

 

17.03.2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmi Gazete