2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

23/1

26/01/2012

2011/6

2012/16

21/07/2012 tarihli ve 28360 sayılı

21/a

29/03/2017

2016/1

2017/81

20/04/2017 tarihli ve 30044 sayılı