2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

6/2-5’inci cümle

16/03/2016

2016/19

2016/17

08/04/2016 tarihli ve 29678 sayılı