2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

60

10/04/2013

2012/158

2013/55

18/01/2014 tarihli ve 28886 sayılı

96/B

29/12/2011

2010/62

2011/175

19/05/2012 tarihli ve 28297 sayılı

97/1

26/01/2011

2009/42

2011/26

14/05/2011 tarihli ve 27934 sayılı

97

31/03/1987

1986/20

1987/9

28/05/1987 tarihli ve 19473 sayılı