1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu

Madde

K.Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

40

 1/11/2017

2016/43

2017/146

 20/12/2017 tarihli ve 30276 sayılı