1136 sayılı Avukatlık Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

5/1-c

28/02/2013

2012/116

2013/32

13/08/2013 tarihli ve 28734 sayılı