1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve benzeri Oyun alet ve Makinaları Hakkında Kanun

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

1 ve 2’nci maddeler (maddelerdeki “…langırt…” ibaresinin İPTALİNE)

23.12.2015

2015/58

2015/117

13 Ocak 2016 tarihli ve 29592