Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (KONGRE)

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyinin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organlarından biridir. 1949 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi, Avrupa çapında ilk ve en geniş siyasi organizasyondur. Amacı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının sağlanması olan bir Avrupa kuruluşu olan Avrupa Konseyi Avrupa Birliğiyle bağlantısı yoktur. 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi’nin merkezi Strasbourg’dadır. Temel organları Kongrenin yanı sıra Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Kongre, yerel ve bölgesel politikanın tüm yönleri ile ilgili olarak Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi’ne danışmanlık yapmaktadır.

Avrupa Konseyi, yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerini bir araya getirmek üzere 1957 yılında “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı”nı oluşturmuş; 1994 yılında Bakanlar Komitesi’nde aldığı karar uyarınca “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı” bugünkü “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi”ne dönüşmüştür.

Kongre’nin rolü, üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasiyi ve bu yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek, yerel ve bölgesel yönetişimi iyileştirmek ve Avrupa'daki bölgelerarası ve sınır bölgeleri arasındaki işbirliğini geliştirmektir. Kongre, 1985 yılında yerel yönetimler için bugün en önemli referans metni sayılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı kabul eden kuruluştur. Şart yerel yönetimin temel prensiplerini ortaya koyan ve Şartı onaylayan bütün Avrupa ülkelerinde uygulanan bağlayıcı bir yasal dokümandır. Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı bazı çekincelerle kabul ederek 1/4/1993’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koymuştur.

Kongre ne yapar?

  • Kongre, Avrupa çapında 100.000’in üzerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebilecekleri bir forum ortamı sağlamaktadır
  • Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yakın işbirliği yapmaktadır.
  • İşleyen bir demokrasi için temel teşkil eden halka ulaşabilmek için açık oturumlar ve konferanslar düzenlemektedir.
  • Bütün konsey üyesi ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasinin durumu hakkında ülke raporları hazırlamakta ve özellikle, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerinin nasıl uygulandığını izlemektedir.
  • Avrupa Konseyi üye 47 ülkede gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlere zaman zaman gözlemci göndermekte ve raporlar hazırlamaktadır.
  • Kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen sözleşmeler hazırlamakta ve bunların uygulanmasını sağlamaktadır.


Kongre nasıl çalışır?

Bir belediye ya da bölgede seçilmiş, 318 asıl ve 318 yedek üyeden oluşan Kongre, Yerel Yönetimler Meclisi (Local Chamber) ve Bölgesel Yönetimler Meclisi (Regional Chamber) olmak üzere iki meclisten oluşmaktadır. Her iki meclis üyelerinin süreleri 4 yıldır.

Kongre, bünyesinde bulunan üç komite ( İzleme- Yönetişim ve Güncel Konular Komitesi) tarafından hazırlanan raporlar aracılığıyla üye ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır. Avrupa konseyi Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi de Kongreye yerel ve bölgesel politikanın tüm yönleri ile ilgili olarak danışmaktadır.

Ulusal heyetler ve Türkiye Heyeti

Ulusal heyetler, ülkelerindeki coğrafi ve siyasi kompozisyonu yansıtmak, kadın ve erkek temsilciler arasında adil bir denge sağlamak zorundadır. Buna göre ulusal delegasyonların en az %30’unun kadın üyelerden oluşması gerekmektedir. Bu oranı sağlamayan ulusal delegasyonlar Kongre tarafından reddedilir.

 

 AVRUPA KONSEYİ (AK) YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ(YBYK)

TÜRKİYE ULUSAL HEYETİ ÜYELERİ (ASİL)

 

 

BÖLGESEL MECLİS ÜYELERİ

1

Doç Dr. Tahir BÜYÜKAKIN

Asil

AK Parti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı

YBYK Heyet Başkanı

E

2

Doç. Dr. Hacı Mustafa PALANCIOĞLU

Asil

AK Parti

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı

E

3

Şeyma DÖĞÜCÜ

Asil

AK Parti

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı

K

4

Enes ÖZKARSLI

Asil

AK Parti

Gaziantep Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi

E

5

Bülent KERİMOĞLU

Asil

CHP

Bakırköy Belediye Başkanı

E

6

Mustafa Tunç SOYER

Asil

CHP

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

E

7

Güneş PEHLİVAN

Asil

CHP

Çanakkale İl Genel Meclis Üyesi

K

8

Yüce Atilla DEMİRCİ

Asil

MHP

Ankara Sincan ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

E

9

Vedat Taylan YILDIZ

Asil

İYİ Parti

İstanbul Sarıyer ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

E

 

YEREL MECLİS ÜYELERİ

1

Hilmi GÜLER

Asil

AK Parti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı

E

2

Yücel YILMAZ

Asil

AK Parti

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı

E

3

Hilal AYIK

Asil

AK Parti

Ankara Akyurt Belediye Başkanı

K

4

Cemal BAŞ

Asil

AK Parti

Ankara Keçiören Belediye Meclis Üyesi

YBYK Heyet Başkan Yardımcısı

E

5

Hasan AKGÜN

Asil

CHP

İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı

E

6

Yasemen ÇELİK

Asil

CHP

Adana Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi

K

7

Rafet VERGİLİ

Asil

MHP

Karabük Belediye Başkanı

E

8

Hacer Burcu YÜCEER

Asil

MHP

Osmaniye Belediye Meclis Üyesi

K

9

Adalet FİDAN

Asil

HDP

Silopi Belediye Başkanı

K

 

 

 

 

 AVRUPA KONSEYİ (AK) YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ(YBYK)

TÜRKİYE ULUSAL HEYETİ ÜYELERİ (YEDEK)

 

 

BÖLGESEL MECLİS ÜYELERİ

1

Mehmet ÇAKIN

Yedek

AK Parti

Uşak Belediye Başkanı

E

2

Muhammed Cevdet ORHAN

Yedek

AK Parti

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı

E

3

Ahmet Metin GENÇ

Yedek

AK Parti

Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı

E

4

Şeref ALBAYRAK

Yedek

AK Parti

Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı

E

5

Dursun Ali AKSU

Yedek

CHP

Erzincan İl Genel Meclis Üyesi

E

6

Lale BEKTAŞ

Yedek

CHP

Ankara Yenimahalle ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

K

7

Gökhan GÜMÜŞDAĞ

Yedek

CHP

İstanbul Küçükçekmece ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

E

8

Ümit ALTUNDAŞ

Yedek

MHP

Ankara Altındağ ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

E

9

Neşe AY

Yedek

İYİ Parti

Trabzon Yomra ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

K

 

YEREL MECLİS ÜYELERİ

1

Saliha ÖZÇINAR

Yedek

AK Parti

İzmir Kiraz Belediye Başkanı

K

2

Mehmet Tevfik GÖKSU

Yedek

AK Parti

İstanbul Esenler Belediye Başkanı

E

3

Hakan TÜTÜNCÜ

Yedek

AK Parti

Antalya Kepez Belediye Başkanı

E

4

Deniz AYAŞLI

Yedek

AK Parti

Diyarbakır Sur Belediye Meclis Üyesi

K

5

Zehra ÖZYOL

Yedek

CHP

Amasya Gümüşhacıköy Belediye Başkanı

K

6

Canan DÖNER

Yedek

CHP

İstanbul Maltepe Belediye Meclis Üyesi

K

7

Adsız Afşin YILMAZ

Yedek

MHP

Toroslar Belediye Başkanı

E

8

Kürşat Engin ÖZCAN

Yedek

İYİ Parti

Nazilli Belediye Başkanı

E

9

Ayhan BİLGEN

Yedek

HDP

Kars Belediye Başkanı

K

 

HEYET SEKRETERLERİ

1

Ayben OKKALI

Türkiye Belediyeler Birliği

ayben.okkali@tbb.gov.tr

2

Bülent BOZTUĞ

Vilayetler Birliği

bulent.boztug@vilayetler.gov.tr

       

 

 


Ulusal Heyet Sekretaryası

Ulusal heyet sekretaryası Türkiye Belediyeler Birliği ile Vilayetler Hizmet Birliği tarafından işbirliğinde yürütülmektedir.

Avrupa Konseyi: http://www.coe.int

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi: http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp