Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (KONGRE)

Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi, Avrupa Konseyinin yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden temel organlarından biridir. 1949 yılında kurulmuş olan Avrupa Konseyi, Avrupa çapında ilk ve en geniş siyasi organizasyondur. Amacı insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, hukuk devleti ve çoğulcu demokrasi ilkelerine saygının sağlanması olan bir Avrupa kuruluşu olan Avrupa Konseyi Avrupa Birliğiyle bağlantısı yoktur. 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi’nin merkezi Strasbourg’dadır. Temel organları Kongrenin yanı sıra Bakanlar Komitesi, Parlamenterler Meclisi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Kongre, yerel ve bölgesel politikanın tüm yönleri ile ilgili olarak Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi’ne danışmanlık yapmaktadır.

Avrupa Konseyi, yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerini bir araya getirmek üzere 1957 yılında “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı”nı oluşturmuş; 1994 yılında Bakanlar Komitesi’nde aldığı karar uyarınca “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Daimi Konferansı” bugünkü “Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi”ne dönüşmüştür.

Kongre’nin rolü, üye ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasiyi ve bu yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek, yerel ve bölgesel yönetişimi iyileştirmek ve Avrupa'daki bölgelerarası ve sınır bölgeleri arasındaki işbirliğini geliştirmektir. Kongre, 1985 yılında yerel yönetimler için bugün en önemli referans metni sayılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı kabul eden kuruluştur. Şart yerel yönetimin temel prensiplerini ortaya koyan ve Şartı onaylayan bütün Avrupa ülkelerinde uygulanan bağlayıcı bir yasal dokümandır. Türkiye Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı bazı çekincelerle kabul ederek 1/4/1993’den itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe koymuştur.

Kongre ne yapar?

  • Kongre, Avrupa çapında 100.000’in üzerinde yerel ve bölgesel yönetimlerin seçilmiş temsilcilerinin, sorunlarını tartıştıkları, deneyimlerini paylaştıkları ve görüşlerini hükümetlere ifade edebilecekleri bir forum ortamı sağlamaktadır
  • Yerel ve bölgesel yönetimleri temsil ederek ulusal ve uluslararası organizasyonlarla yakın işbirliği yapmaktadır.
  • İşleyen bir demokrasi için temel teşkil eden halka ulaşabilmek için açık oturumlar ve konferanslar düzenlemektedir.
  • Bütün konsey üyesi ülkelerde yerel ve bölgesel demokrasinin durumu hakkında ülke raporları hazırlamakta ve özellikle, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerinin nasıl uygulandığını izlemektedir.
  • Avrupa Konseyi üye 47 ülkede gerçekleştirilen yerel ve bölgesel seçimlere zaman zaman gözlemci göndermekte ve raporlar hazırlamaktadır.
  • Kongre, yerel ve bölgesel yönetimlerle ilgili politikaların çerçevesini belirleyen sözleşmeler hazırlamakta ve bunların uygulanmasını sağlamaktadır.


Kongre nasıl çalışır?

Bir belediye ya da bölgede seçilmiş, 318 asıl ve 318 yedek üyeden oluşan Kongre, Yerel Yönetimler Meclisi (Local Chamber) ve Bölgesel Yönetimler Meclisi (Regional Chamber) olmak üzere iki meclisten oluşmaktadır. Her iki meclis üyelerinin süreleri 4 yıldır.

Kongre, bünyesinde bulunan üç komite ( İzleme- Yönetişim ve Güncel Konular Komitesi) tarafından hazırlanan raporlar aracılığıyla üye ülkelere tavsiyelerde bulunmaktadır. Avrupa konseyi Bakanlar Komitesi ve Parlamenter Meclisi de Kongreye yerel ve bölgesel politikanın tüm yönleri ile ilgili olarak danışmaktadır.

Ulusal heyetler ve Türkiye Heyeti

Ulusal heyetler, ülkelerindeki coğrafi ve siyasi kompozisyonu yansıtmak, kadın ve erkek temsilciler arasında adil bir denge sağlamak zorundadır. Buna göre ulusal delegasyonların en az %30’unun kadın üyelerden oluşması gerekmektedir. Bu oranı sağlamayan ulusal delegasyonlar Kongre tarafından reddedilir.

 

 AVRUPA KONSEYİ(AK)YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ(YBYK)

TÜRKİYE ULUSAL HEYETİ ÜYELERİ

 

BÖLGESEL ÜYELERİ

 

1

Mehmet Menderes Tevfik TÜREL

(Heyet Başkanı)

Asil

Erkek

AK PARTİ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı

 

2

Tahir AKYÜREK

Asil

Erkek

AK PARTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı

 

3

Muhammet SUBAŞIOĞLU

Asil

Erkek

AK PARTİ

Merkezefendi Belediye Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

 

4

Lokman ERTÜRK

Asil

Erkek

AK PARTİ

Kazan Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

 

5

Bülent KERİMOĞLU

Asil

Erkek

CHP

Bakırköy Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

 

6

Funda GEZMİŞ

Asil

Kadın

CHP

Ankara Büyükşehir / Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi

 

7

Yüce Atilla DEMİRCİ

Asil

Erkek

MHP

Ankara Büyükşehir / Sincan Belediyesi Meclis Üyesi

 

8

Doğan ENSİVRİ

Asil

Erkek

MHP

Manisa/Akhisar Belediye Meclis Üyesi

 

9

Ayşe Serra BUCAK

Asil

Kadın

BDP

Diyarbakır Büyükşehir / Kayapınar Belediyesi Meclis Üyesi

 

 

 

10

Hacı Mustafa PALANCIOĞLU

Yedek

Erkek

AK PARTİ

Talas Belediye Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

 

11

Fatma GENÇ ÜNAY

Yedek

Kadın

AK PARTİ

İstanbul Büyükşehir / Kartal

Belediyesi Meclis Üyesi

 

12

Muhammed Cevdet ORHAN

Yedek

Erkek

AK PARTİ

Aziziye Belediye Başkanı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

 

13

Hicran Hamza ÇELİKYAY

Yedek

Kadın

AK PARTİ

İstanbul/Sarıyer Belediye Meclis Üyesi

 

14

Mehmet AYDIN

Yedek

Erkek

AK PARTİ

Trabzon İl Genel Meclisi Üyesi

 

15

Dursun Ali AKSU

Yedek

Erkek

CHP

Erzincan İl Genel Meclis Üyesi

 

16

Selin Deniz BOZKURT

Yedek

Kadın

CHP

İstanbul Büyükşehir / Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi

 

17

Osman ŞANLI

Yedek

Erkek

MHP

Isparta İl Genel Meclis Üyesi

 

18

Serhat KADIRHAN

Yedek

Erkek

BDP

Şırnak Belediye Başkanı

 

YEREL MECLİS ÜYELERİ

 

1

Nevzat DOĞAN

Asil

Erkek

AK PARTİ

Kocaeli/İzmit Belediye Başkanı

 

2

Gaye DOĞANOĞLU 

Asil

Kadın

AK PARTİ

Antalya /Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi

 

3

Reşat KASAP

Asil

Erkek

AK PARTİ

Rize Belediye Başkanı

 

4

Mehmet KOCATEPE

Asil

Erkek

AK PARTİ

Artvin Belediye Başkanı

 

5

Hasan AKGÜN

Asil

Erkek

CHP

İstanbul/Büyükçekmece Belediye Başkanı

 

6

Yasemen ÇELİK

Asil

Kadın

CHP

Adana/Seyhan Belediyesi Meclis Üyesi

 

7

Rafet VERGİLİ

Asil

Erkek

MHP

Karabük Belediye Başkanı

 

8

Hacer Burcu YÜCEER

Asil

Kadın

MHP

Osmaniye Belediye Meclis Üyesi

 

9

Nurhayat ALTUN

Asil

Kadın

BDP

Tunceli Belediyesi Meclis Üyesi

 

 

 

10

Yücel BARAKAZİ

Yedek

Erkek

AK PARTİ

Bingöl Belediye Başkanı

 

11

Mehmet Tevfik GÖKSU

Yedek

Erkek

AK PARTİ

İstanbul/Esenler Belediye Başkanı

 

12

Hakan TÜTÜNCÜ

Yedek

Erkek

AK PARTİ

Antalya/Kepez Belediye Başkanı

 

13

Deniz AYAŞLI

Yedek

Kadın

AK PARTİ

Diyarbakır Büyükşehir/Sur Belediyesi Meclis Üyesi

 

14

Zehra ÖZYOL

Yedek

Kadın

CHP

Amasya/Gümüşhacıköy Belediye Başkanı

 

15

Canan DÖNER

Yedek

Kadın

CHP

İstanbul/Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi

 

16

Ezgi YETKİNER

Yedek

Kadın

MHP

Edirne Belediyesi Meclis Üyesi

 

17

Saliha ÖZÇINAR

Yedek

Kadın

AK PARTİ

İzmir/Kiraz Belediye Başkanı

 

18

Mustafa CANSEVER

Yedek

Erkek

MHP

Yozgat/Saraykent/Ozan Belediye Başkanı

 

ULUSAL HEYET SEKRETERYA GÖREVLİLERİ

 

Cemal BAŞ

Türkiye Belediyeler Birliği

Bülent BOZTUĞ

Vilayetler Hizmet Birliği


Ulusal Heyet Sekretaryası

Ulusal heyet sekretaryası Türkiye Belediyeler Birliği ile Vilayetler Hizmet Birliği tarafından işbirliğinde yürütülmektedir.

Avrupa Konseyi: http://www.coe.int

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi: http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp