Avrupa Belediyeler Bölgeler Konseyi (CEMR)

1.     Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR)

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın (UCLG) Avrupa bölge teşkilatını oluşturan, yerel ve bölgesel bağlamda en geniş temsile sahip Avrupa topluluğudur.

 

Köklü bir tarihe sahip olan CEMR, 1951 yılında bir grup Avrupalı belediye başkanı tarafından kurulmuştur. CEMR günümüzde, 28’i AB üyesi ülke olmak üzere 41 ülkeden 57 ulusal birlik aracılığıyla, 150,000 belediye ve bölgesel yönetimi temsil etmektedir.

CEMR Avrupa’da yerel özerklik, yerinden yönetim ve vatandaş katılımının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını 5 tematik alan etrafında şekillendirmektedir.

  • Demokrasi
  • Vatandaşlık ve genişleme,
  • Kaynak etkinliği ve çevre,
  • Ortaklık, işbirliği ve dünya meseleleri,
  • Ekonomik, sosyal ve sınırsal uyumluluk,
  • Hizmet sağlayıcı ve işveren olarak yerel ve bölgesel yönetimler.

 

CEMR, sürdürülebilir yerel kalkınma, çevre, ulaşım, uluslararası işbirlikleri ve ortaklıklar, yerelde kadın erkek eşitliği, yönetişim, sosyal dayanışma gibi alanlarda oluşturulan komiteler ve çalışma grupları aracılığı ile yerel ve bölgesel yönetimlerin hak ve çıkarlarını gözeterek AB yasama sürecinde etkin bir lobi faaliyeti yürütmektedir ve üyelerinin siyasi konumunun etkisini artırmaktadır. Özellikle kardeş şehirler alanında çok geniş bir ağa sahip olan CEMR bu ilişkilerin web tabanlı bir eşleştirme programı (Twinning Market- http://www.twinning.org/ ) ile etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamaktadır. 

CEMR Başkanlığını 2013 tarihinden itibaren Almere Belediye Başkanı ve Hollanda Belediyeler Birliği Başkanı Annemarie Jorritsma yürütmektedir.

Birliğimiz, belediyelerimizin Avrupa’daki belediyelerle işbirlikleri geliştirerek AB üyelik sürecine daha iyi hazırlanmaları amacıyla, CEMR üyeliğine başvurmuş, Haziran 2010 tarihinde de Oslo’da düzenlenen Siyasi Komite toplantısında oybirliği ile üyeliğe kabul edilmiştir. Birliğimiz tarafından, CEMR’ın Genel Kurulu niteliğindeki Siyasi Komiteye, 7 asil 7 yedek üyeden oluşan ulusal heyet temsilcileri belirlenmektedir. CEMR Siyasi Komitesinin aldığı karar uyarınca “ulusal birlik heyetlerinde her iki cinsiyetin temsil edilmesi zorunludur, buna göre 7 asil üyeden oluşan ulusal heyetlerde en az 3 Kadın temsilcinin yer alması gerekmektedir. Ayrıca belirlenen üyelerin coğrafi, siyasi ve ölçek bakımdan dengeli temsili sağlaması beklenmektedir. 

 

2.     CEMR’ın Resmi Komiteleri

Siyasi Komite, İdari Büro ve Mali Yönetim Komitesi CEMR’ın yasal organlarıdır. CEMR üyesi ulusal birlikler, kendi oluşturdukları delegasyonlar aracılığı ile yılda iki kez toplanan Siyasi Komitede temsil edilirler. Siyasi Komite Başkan, Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreteri seçerek idari yapıyı belirler. Bu organlar CEMR’ın politikalarını oluşturur ve yürütülecek faaliyetleri programlar.

Kuruluş için önem taşıyan siyasi konularda resmi komiteler ve çalışma grupları kurulmasında Siyasi Komite ve İdari Büro yetkilidir. Komite üyeleri ulusal birliklerin teklifi ile belirlenir ve seçilmiş temsilcilerin yanı sıra uzmanlar da üye olarak atanabilirler. Bu komiteler tarafından hazırlanan raporlar Siyasi Komite’nin onayına sunulmak zorundadır.

Birliğimiz Encümen Üyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 

 

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) TBB Siyasi Komite Delegasyonu

 

 

ASİL ÜYELER

 Sıra

Adı ve Soyadı

Belediyesi 

Parti

1

Fatma ŞAHİN

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

AK Parti

2

Yücel BARAKAZİ

Bingöl Belediye Başkanı

AK Parti

3

Eyüp EROĞLU

Tokat Belediye Başkanı

AK Parti

4

Gaye DOĞANOĞLU

Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

AK Parti

5

Tunç SOYER

İzmir/Seferihisar Belediye Başkanı

CHP

6

Hicran HAMZA ÇELİKYAY

İstanbul Büyükşehir Belediyesi,

Sarıyer Belediyesi ve TBB Meclis Üyesi

AK Parti

7

Kadir KARA

Osmaniye Belediye Başkanı

MHP

YEDEK ÜYELER

 Sıra

Adı ve Soyadı

Belediyesi 

Parti

1

Cem Afşin AKBAY

Ağrı/Patnos Belediye Başkanı

AK Parti

2

Metin KİLİK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi

AK Parti

3

Melek YÜRÜK

TBB ve Edirne Belediye Meclis Üyesi

AK Parti

4

Ali Orkun ERCENGİZ

Burdur Belediye Başkanı

CHP

5

Altınok ÖZ

İstanbul/Kartal Belediye Başkanı

CHP

6

Sibel UYAR

Urla Belediye Başkanı

CHP

7

Hacer Burcu YÜCEER

Osmaniye Belediye Meclis Üyesi

MHP

Delegasyonun sekretarya görevi Birliğimiz Dış İlişkiler Müdürlüğü uzmanlarından Ekonomist Cemal BAŞ (cemal.bas@tbb.gov.tr) tarafından yürütülecektir.