Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM)

Avrupa-Akdeniz Bölgesel ve Yerel Meclisi (ARLEM) Avrupa Birliği ve Akdenizli ortaklarından oluşan yerel ve bölgesel temsilciler topluluğudur. AB Bölgeler Komitesi (CoR), Akdeniz’in üç kıyısındaki bölgesel yönetimler ve Avrupa-Akdeniz Ortaklığı bünyesinde yer alan yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden uluslararası kuruluşlar ve Avrupa kuruluşları tarafından 2010 yılında kurulmuştur.

Hedefleri; AB ve Akdeniz için Birlik’in (AiB) yerel ve bölgesel makamlarını siyasi olarak temsil etmek, politik diyaloğu devam ettirmek ve bölgeler arası işbirliğini teşvik etmektir.

ARLEM Kimlerden Oluşur?

ARLEM, AB ve Akdeniz’deki toplam 43 ülkeden 80 üye ve 2 gözlemciyi bir araya getirmektedir. Üyelikler, 15 Akdeniz ortağı ve Avrupa Birliği arasında eşit olarak bölünmüştür. Meclisin 40 üyesi Akdeniz ortaklarından 40 üyesi ise Avrupa Birliği tarafından (Avrupa Bölgeler Komitesi'nin 32 üyesi ve Avrupa-Akdeniz işbirliği alanında faaliyet gösteren Avrupa yerel ve bölgesel yönetim birliklerini temsil eden 8 üye) belirlenmektedir. Üyelerini bölgesel veya yerel düzeyde yetkiye sahip seçilmişler oluşturmaktadır. AB ve Akdeniz partnerleri tarafından eşit temsil yetkisine sahip eş başkanlara sahiptir.

Üye Ülkeler

Türkiye (5), Mısır (5), Cezayir (4), Fas (4), Suriye (3) (üyeliği geçici olarak askıya alındı), Tunus (3), Arnavutluk (2), Bosna Hersek (2), İsrail (2), Ürdün (2), Lübnan (2), Moritanya (2), Filistin (2), Monako (1), Karadağ (1). (Libya, gözlemci statüsünde katılmaktadır.)

ARLEM Nasıl Çalışır?

ARLEM, devam eden siyasi diyalog için bir forum sunar. Temsilci raporları aracılığıyla CoR'un danışma göreviyle ilgili çalışmalarına katkıda bulunur. Aynı zamanda Akdeniz için Birlik zirvelerinde yerel ve bölgesel düzeyi temsil eder. ARLEM raportörleri; adem-i merkeziyetçi yönetim, kentsel ve bölgesel kalkınma, kültürel iş birliği, bilgi toplumu, göç ve entegrasyon, küçük ve orta ölçekli işletmeler, ticaret, sürdürülebilir kalkınma, su yönetimi, atık yönetimi, enerji, ulaşım, tarım ve turizm alanlarına değinen konularla ilgili tematik raporlar hazırlamaktadır.

ARLEM Türkiye Üyeleri

Ekrem İMAMOĞLU, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP

Fatma ŞAHİN, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti

Lütfü SAVAŞ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP

Yücel YILMAZ, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti

Osman GÜRÜN, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP