Liderlik Akademisi Eğitimi

Avrupa Konseyi Demokrasi ve Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne bağlı Yerel Yönetimler Uzmanlık Merkezi ile belediyelerin etkin demokratik yerel yönetim yapılarını iyileştirmek üzere kapasite geliştirme programları uygulamak amacıyla 2011 yılından itibaren işbirliği geçekleştirmektedir. Bu program kapsamında, 2012 yılında Avrupa Konseyinin bir girişimi olan “Liderlik Akademisi Programı” 3 aşamalı olarak Birliğimiz tarafından yerel seçilmiş politikacılar ve yöneticilere yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Yerel yönetimlerde çağdaş liderlik anlayışı, liderlik yeteneklerinin geliştirilmesi ile organizasyon kültürü ve stratejik düşünme konularını içeren eğitim programı 18-20 Nisan (Ankara), 9-11 Mayıs (Diyarbakır) ve 9-11 Temmuz 2012 (Lüleburgaz) tarihlerinde düzenlenmiştir.