İstanbul Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Projesi

İstanbul AB’ye Hazırlanıyor Projesi- Eşleştirme Programı

İstanbul Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Projesi 26 Nisan 2012 tarihinde Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü ile hayata geçmiştir. Amacı İstanbul’da valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimlerin AB ile ilgili konularda yeterli bilgi ve kapasiteye olmasına, AB müktesebatının yerel düzeyde doğru ve etkin olarak uygulanabilmesine, yerel ve yönetimlerin yerelde hizmet veren kurumların Türkiye’nin AB’ye katılım sürecini destekler nitelikte hareket edebilmesine ve AB’nin bu süreçte sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesine katkı sağlamaktır.

Projenin ana bileşenlerinden olan Şehir Eşleştirme Programı Birliğimizin koordinasyonunda, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın desteği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı işbirliği ile uygulanacaktır. Programın ana hedefi İstanbul ilindeki 39 kaymakamlık ve ilçe belediyesinin AB üyesi ülkelerdeki muadil kuruluşlar ile AB müktesebatının yereldeki uygulamalarına yönelik bilgi ve deneyim alışverişi yapabilmelerini ve ortak projeler sunabilmelerini sağlamaktır.

Program kapsamında İstanbul ilindeki kaymakamlık ve ilçe belediyeleri uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilecektir. Kaymakamlık ve ilçe belediyelerinin ayrı ayrı veya birlikte başvuru yapabilecekleri başvuru çağrısı sonucunda toplam 10 kaymakamlık ve/veya ilçe belediyesi ile yine AB ülkelerinden başvurular sonucunda seçilecek yerel yönetimler düzenlenecek çalıştayda bir araya getirilerek ortak temalar üzerinde eşleştirileceklerdir