Sulama Birlikleri

Sulama Birlikleri

Sadece tarım arazilerinin sulanması faaliyetlerini yürütmek amaçlı kurulan mahallî idare birlikleridir.

Sulama birlikleri meclisine birliğin sulama faaliyetinden faydalanan mülk sahibi çiftçiler arasından birlik tüzüğünde gösterilen sayıda üyede seçilebilmektedir.