Birlikler Mali İstatistikler

2009 YILI KONSOLİDE BÜTÇE GELİRLERİ

Bin TL
 Mahalli İdarelerMahalli İdare Birlikleri
Vergi Gelirleri3.776.08032.231
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri10.558.298301.744
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler5.860.460738.749
Faizler, Paylar ve Cezalar19.885.113175.913
Sermaye Gelirleri1.333.1191.985
Alacaklardan Tahsilât1.064.10740.703
Bütçe Gelirleri Hesabı42.477.1771.291.325

Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, 20112009 YILI KONSOLİDE BÜTÇE GİDERLERİ

Bin TL
 Mahalli İdarelerMahalli İdare Birlikleri
Personel Giderleri9.531.236202.982
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri1.483.46617.512
Mal ve Hizmet Alım Giderleri15.468.201503.493
Faiz Giderleri1.453.8881.327
Cari Transferler2.572.88689.128
Sermaye Giderleri15.331.530719.818
Sermaye Transferleri733.08729.661
Borç Verme1.652.8256.825
Bütçe Giderleri Hesabı48.227.1191.570.746