Yüksek Lisans Programları

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERİSİTESİ
KENTSEL SİSTEMLER VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ
YÜKSEK LİSANS (TEZLİ-TEZSİZ) VE DOKTORA PROGRAMI

Bu program Türkiye Belediyeler Birliği ile Bahçeşehir Üniversitesi arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülmektedir.

1. Protokol kapsamında yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programına başvuracak olan, Birlik, belediye ve bağlı idarelerin, yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları ve ayrıca başvurulan lisansüstü programla ilgili Üniversite’nin tabi olduğu mevzuatta belirlenen kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar:

 • Türkiye Belediyeler Birliği tarafından daha önce herhangi bir lisansüstü programa yerleştirilmemiş olmak,
 • ALES Sayısal notunun en az 55 olması, ALES i olmayan öğrenciler programa kabul edilmeyecektir.
 • Üniversitelerin dört yıllık ilgili lisans programından başarıyla mezun olmak.
 • Program koordinatörlüğü tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmak.
 • Programa kabulü halinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalamak.
 • Belediyelere bağlı iştiraklerde ve taşeron firmalarda çalışan kişiler bu bursdan faydalanamaz.

2. Programa İstanbul dışından katılacak öğrenciler uzaktan eğitim destekli modülden yararlanabilirler. Bu modülde dersler üç hafta boyunca uzaktan eğitim olarak yapılmakta,ayda bir kez ise İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesinde gerçekleşmektedir.

3. Programa kayıt olmak isteyen öğrenciler online olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

 Başvuru formunun, aşağıda yazılı belgelerin fotokopileri ise mülakata gelirken tam olarak getirilmelidir. Kesin kayıtta bu belgelerin asılları öğrenci işlerine teslim edilecektir.

4. Program koordinatörlüğü tarafından mülakat yapılacaktır Başvuru yapanların mail adreslerine ve cep telefonlarına mülakat tarihleri ve saatleri ile ilgili bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

5. Lisansüstü eğitim akademik takvimi ve kayıt tarihleri, mülakat sonucu kabul edilen öğrencilerle mail ve cep telefonu mesajı yoluyla paylaşılacaktır.

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

 • Lisans Diploması fotokopisi veya Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisi,
 • Akademik Personel Lisansüstü Giriş Sınavı ( ALES)  Sonuç Belgesi fotokopisi,  
 • Lisans Not Belgesi (Transkript) fotokopisi,  
 • 2 adet fotoğraf,
 • 2 adet Tavsiye Mektubu,
 • Askerlikle ilişiksiz belgesi (erkek adaylar için) fotokopisi,
 • Çalıştığı kuruma ait çalışma belgesi.

 

DİĞER KOŞULLAR:
 
DERS İÇERİKLERİ :

Derslerin kredilerine ve içeriklerine ilişkin bilgiler www.bahcesehir.edu.tr/uygar adresinde dersler başlığında yer almaktadır. 

MEZUNİYET ŞARTLARI:

Lisansüstü eğitim programlarından mezun olma süresi alınan kredi miktarlarına göre değişmektedir. Ancak maksimum süreler Tezli Yüksek Lisans için 4 yarıyıl, Tezsiz Yüksek Lisans için 6 yarıyıldır. Tezsiz Yüksek Lisans programını tamamlayabilmek için bilimsel hazırlık hariç en az 30 kredi, Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayabilmek için bilimsel hazırlık hariç en az 21 kredilik ders almak ve Yüksek Lisans Tezini başarıyla teslim etmiş olmak gerekmektedir. 

EĞİTİM-ÖĞRETİM

Ders ekleme, bırakma, sınav ve değerlendirilmesi, akademik başarı not ortalaması, öğrencilik ve sınav hakkını saklı tutma, sınav sonuçlarına itiraz, kayıt silmeye ilişkin hükümler Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde gerçekleştirmektedir. 

İlgili yönetmeliğe www.bahcesehir.edu.tr/fenbilimleri/basvuru web adresinden ulaşılabilir.