Belediyecilik Misyonu

Başlama Tarihi11.12.2017
Bitiş Tarihi11.12.2017

Belediyecilik Misyonu

Eğitim Bilgi Kartı

Grubu

Vizyon

Kategori

Uzaktan Eğitim / Online Oturum

Ders Adı

Belediyecilik Misyonu

Eğitmen

Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN/ Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Hedef grup

Belediye Personeli

Kontenjan

95 kişi

Ön Kayıt Başlangıç/Bitiş

27 Kasım 2017-07 Aralık 2017

Ders Süresi   

3 oturum, 3 saat

Katılımcı Listesi

08 Aralık 2017 tarihinde web sayfamızda yayınlanacaktır.

Eğitim Tarihi

11 Aralık 2017 / Pazartesi

Eğitim Saati  

09:30-12:30

Eğitim sorumlusu

M. Zahid TEZCAN

İletişim

0 (312) 419 21 00 / 272

E-Mail

belediyeakademisi@tbb.gov.tr

 

Eğitim Konu Başlıkları

Yerel Yönetimin Tanımı, Yerel Yönetimin Dayandığı Evrensel Değerler, Yerel Yönetimin Tarihî Gelişimi, Orta Doğu ve İslâm Ülkelerinde Yerel Yönetim Sistemi, Osmanlı’da Yerel Yönetim Sistemi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Avrupa Kentsel Şartı, Anayasada Yerel Yönetimler, Merkezî Yönetim – Yerel Yönetim İlişkisi, Belediyenin Varlık Sebebi: İnsan-Şehir-Belediye İlişkisi, Belediyenin Tanımı ve Ayırt Edici Özellikleri, Belediyelerle İlgili Temel Mevzuat, Bir Sistem Olarak Belediye, Belediyenin Görevleri, Belediyenin Organları, Belediyelerde Organlar Arası İlişkiler, Belediyenin Teşkilat Yapısı, Belediyenin Malî Yapısı

Temel Çıktılar

Yerel Yönetimin Tanımının ve Öneminin Anlaşılması, Yerel Yönetimin Tarihî Gelişiminin ve Merkez-Yerel İlişkilerinin Tabiatının Kavranması, Modern Dünyada Yerel Yönetimlerin Geldiği Seviyenin Öğrenilmesi, Kendi Geleneğimizde Yerel Yönetimlerin Yapısının Hatırlanması ve Bugünkü Uygulamalardan Farkının Görülmesi,  Belediyenin Varlık Sebebinin Anlaşılması, Belediyenin Tanımının ve Ayırt Edici Özelliklerinin Kavranması, Belediyeler İle İlgili Temel Mevzuatın Bilinmesi, Bir Sistem Olarak Belediyenin Kavranması, Belediyenin Görev ve Yetkilerinin Anlaşılması, Belediyenin Organları ve Organlar Arası İlişkilerin Öğrenilmesi, Belediyenin Teşkilat Yapısı, Malî Yapısı ve İnsan Kaynakları Sisteminin Kavranması

 

EĞİTİME BAŞVUR