İl Belediyeleri Plan Ve Bütçe Komisyonları Eğitimi

Otele Giriş Tarihi15.05.2016
Başlama Tarihi16.05.2016
Bitiş Tarihi18.05.2016

Birliğimizin görevleri arasında; belediyelerin menfaatlerini korumak, gelişmelerine yardımcı olmak, belediyelere rehberlik etmek, teknik ve idari bilgi ve deneyim değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını desteklemek amacıyla belediye başkanları ve belediye çalışanlarına yönelik eğitim, seminer, panel, bilgilendirme toplantısı gibi etkinlikler düzenlemek de yer almaktadır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun15'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre Büyükşehir Belediyelerinde, İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki belediyelerde kurulması zorunlu komisyonlardan olan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine görev alanına giren işler ve komisyonun çalışma usul ve esaslarına yönelik olarak eğitim ve istişare toplantısı düzenlenmesinin faydalı olacağı kanaatine varılmıştır.

Bu kapsamda, plan ve bütçe komisyonlarında görev yapan komisyon üyeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı sağlayarak komisyon çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla 16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde Afyonkarahisar’da bir eğitim programı planlanmıştır. 

Planlanan eğitim, bilgilendirme ve istişare programına İl Belediyelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri davetli olup, programa katılmak isteyen meclis üyelerinin 10 Mayıs 2016 tarihine kadar http://www.tbb.gov.tr adresinden eğitim başvurusu yapmaları gerekmektedir.