Çevresel Gürültü Yönetimi Eğitimi

Otele Giriş Tarihi27.03.2016
Başlama Tarihi28.03.2016
Bitiş Tarihi29.03.2016

Gürültü haritalarının hazırlanmasında belediye personeline destek olmak amacıyla, Birliğimiz tarafından 28-29 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca, 2018 yılı sonunda kadar stratejik gürültü haritalarını hazırlaması gereken belediyelerin personeline yönelik olarak “Çevresel Gürültü Yönetimi Eğitimi” düzenlenecektir.

Eğitime; Çevre, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İmar ve Şehircilik birimlerinden birer personelinin katılımı öngörülmektedir. Düzenlenecek olan eğitime ilişkin gerekli ön hazırlık, takvimlendirme ve eğitim organizasyonu işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için konu ile ilgili belediyelerimizde çalışan teknik personelin 21/03/2016 tarih ve saat 16:00’a kadar eğitim programına başvurmaları gerekmektedir.