Güneş Enerjisi Uygulamaları ve Mevzuatı Eğitimi

Otele Giriş Tarihi09.03.2016
Başlama Tarihi10.03.2016
Bitiş Tarihi12.03.2016

Dünyada ve ülkemizde hızla artan nüfus ve gelişen sanayiye paralel olarak enerjiye duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu durum var olan enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasının yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, Birliğimiz yenilenebilir enerji alanındaki projelere ve iyi uygulama örneklerine ilişkin  belediyelerimizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda belediyelerimize güneş enerji ile ilgili yürüttükleri projelerde destek olmak amacıyla konu ile ilgili belediye personeline yönelik güneş enerjisi mevzuatını ve uygulama projelerini içeren “Güneş Enerjisi Uygulamaları ve Mevzuatı Eğitimi" 10-11 Mart 2016 tarihlerinde Ankara'da yapılacaktır.

Düzenlenecek olan eğitimlere ilişkin gerekli ön hazırlık, takvimlendirme ve eğitim organizasyonu işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için konu ile ilgili belediyelerimizde çalışan teknik personelin 04/03/2016 tarihine ve saat 16:00’a kadar eğitim programına başvurmaları gerekmektedir.