Geçmiş Eğitimler

Bilgi Edinme Kanunu17-17 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü17-17 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Yönetim Becerileri ve Motivasyon16-16 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Agile(Çevik) Proje Yönetimi15-15 Ekim 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Projeler ve Fonlar Sistemi26-26 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Belediyelerin Diğer Kurumlarla İşbirlikleri12-12 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu10-10 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Zabıtanın Görev, Yetki ve Sorumlulukları09-09 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Kabahatler Kanunu09-09 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Harcırah Kanunu05-05 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Taşınır Mevzuatı05-05 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Doğrudan Temin04-04 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Temel Muhasebe04-04 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu03-03 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Harcama Belgeleri Yönetmeliği03-03 Eylül 2019UZAKTAN EĞİTİM
 
Protokol Kuralları29-29 Ağustos 2019UZAKTAN EĞİTİM