Duyurular

>> Türkiye Belediyeler Birliği Ve İstanbul Ticaret Üniversitesi

Ulaştırma Sistemleri Uygulama Ve
Araştırma (Ulaştırma)Merkezi

“Kentsel Sistemler Ve Ulaştırma Yönetimi”
Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)

 

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Ticaret Üniversitesi arasında yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, 2016-2017 eğitim - öğretim yılı güz döneminde “Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi” Yüksek Lisans Programı başlamış ve hala devam etmektedir. Birlik, belediye ve bağlı idarelerin iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarına yönelik düzenlenen programa, imar, fen işleri, kentsel ulaşım sistemleri, planlama gibi alanlar başta olmak üzere koşulları lisansüstü eğitim yapmaya uygun olan adaylar katılabilecektir.

İlgili kurum/kuruluş çalışanlarına yönelik oluşturulan programda,

  • Kentleşme,
  • Kent planlaması, peyzaj,
  • Afet yönetimi,
  • Trafik yönetimi ve kontrolü,
  • Ulaştırma mühendisliği ve planlama,
  • Ulaştırma ekonomisi vb. konularda zengin bir ders programı bulunmaktadır.

Programın tamamı İstanbul’da gerçekleştirilecektir (Hafta içi mesai saatleri dışında ve Cumartesi günü). 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz döneminde Uzaktan eğitim modülüne öğrenci alınamayacağından %70 devam zorunluluğunu sağlayabilecek kişiler başvurabilir. 2017-2018 Güz Döneminde programa toplam 15 öğrenci alınacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi ve başvurular için aşağıdaki linki tıklayınız.

http://ww4.ticaret.edu.tr/yukseklisans2017/kentsel-sistemler-ve-ulastirma-yonetimi/

Başvurular, İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne, 24 Ağustos 2017 tarihine kadar, yukarıdaki linkten yapılacaktır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin bir uygulaması olarak, başvurularda 100 TL başvuru ücret öğrencilerden alınacak ve bu başvuru ücreti, hiçbir koşulda geri verilmeyecektir. Ayrıca, linkteki başvuru koşullarının açıklığa kavuşturulması adına, ALES Sayısal puanı 55’ten az olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne, ALES Sayısal Puanınız olmadan tezsiz yüksek lisans başvurusu yapabilirsiniz. Ancak Türkiye Belediyeler Birliği bursundan faydalanmanız için ALES Sayısal puanının en az 55 olması gerekmektedir.

Başvuru yapanların mülakat sınavları üniversite tarafından oluşturulacak bir komisyon tarafından 25/08/2017 tarihinde, mülakata hak kazanan adaylara mail yoluyla bildirilecek adres ve saatte yapılacaktır. Başvurusu kabul edilen adayların, üniversiteye ödeyecekleri ücretin %75’i Türkiye Belediyeler Birliği tarafından karşılanacaktır. Ancak, yüksek lisans programını herhangi bir nedenle yarıda bırakanlar, kendileri ile ilgili TBB tarafından ödenen tüm harç ve giderleri ödemeyi taahhüt edeceklerdir. Yine öğrenci, kaldığı dersin tekrarıyla ilgili kaydında harç ve giderlerini kendisi ödeyecektir. Ayrıca, öğrenciler tarafından ödenecek olan %25’lik kısım, 2 yıllık yüksek lisans program ücretini kapsamakta ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılmış olan protokolle belirlenen fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.