Duyurular

>> Sakarya Üniversitesi Öğrenci Alım İlanı

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Aşağıda belirtilen Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına öğrenci alınacaktır.

 

Başvuru Şartları

 1. Lisans mezunu olmak, (Kesin Kayıt tarihine kadar mezun olmak)
 2. Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB PROTOKOL programına sadece belediyelerde çalışan personel başvuru yapabilecektir. Programa başvuracak adaylardan ALES (ALES sınavı geçerlilik süresi sınavın açıklandığı tarih itibari ile 3 yıldır.) Sınavından; en az (EA- SÖZEL- SAYISAL puan türlerinin birinden ) 55 puan istenmektedir. Dönemlik ücretin %25'i öğrenci, %75 TBB tarafından ödenecektir. Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 1. ve 2. Dönem için dönemlik ücretin %75’i ödenecek olup öğrencinin programı 3 döneme uzatması durumunda 3. Dönemin ücretinin tamamını kendisi karşılayacaktır.
 3. Başvuru ücreti: Protokol kapsamında başvuracak adaylar sadece protokol programına ücretsiz olarak başvuru yapabileceklerdir.

Başvurular www.sbe.sakarya.edu.tr adresinden (Ön Kayıt Online Başvuru linkinden) alınacaktır.

 

 

Başvuruların Değerlendirmesi

Uzaktan Eğitim Programları Başvurularının Değerlendirilmesi: Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB PROTOKOL programı için ALES sınav puanının %50’si ve Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK çevrim tablosuna göre hesaplanır) %50’si dikkate alınarak saptanır. Başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

 

 

Mahalli İdareler ve Şehircilik Programı TBB Protokol Kapsamında Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler

 1. İki adet Türkiye Belediyeler Birliği’nde, belediyede ya da belediyenin bağlı, ilgili, ilişkili kuruluşlarında çalıştığına dair belge (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere),
 2. Türkiye Belediyeler Birliği’ne karşı imzalanacak taahhütname (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere Enstitüde doldurulacaktır),
 3. 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (Türkiye Belediyeler Birliği’ne verilmek üzere),
 4. Ön Başvuru Beyanı
 5. Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB PROTOKOL programı için ALES Belgesi; Güncel ÖSYM çıktısı
 6. Diploma/Çıkış Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversiteden) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),
 7. Not Durum Belgesi aslı veya onaylı (mezun olunan üniversiteden) fotokopisi (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır),
 8. 3 adet fotoğraf,
 9. Askerlik Durum Belgesi,
 10. 25 TL posta pulu veya ücreti

 

Bilgi için : www.sbe.sakarya.edu.tr

 

NOT: UzaktanEğitim Tezsiz Yüksek Lisans programları 2 yarıyılda tamamlanabilir. Program 3. yarıyılın sonunda tamamlanamazsa öğrencinin ilişiği kesilir.

 

 

1. 2. Dönemler İçin Dönem Başı

2.000 TL

3. Dönem İçin

500 TL

Programın ücreti kesin kayıt yaptırılırken ilan edilen bankaya ilgili dönemin ücretinin %25’i yatırılacaktır.

Mahalli İdareler ve Şehircilik TBB protokolü kapsamındaki öğrenciler için Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 1. ve 2. Dönem için dönemlik ücretin %75’i ödenecek olup öğrencinin programı 3 döneme uzatması durumunda 3. Dönemin ücretinin tamamını kendisi karşılayacaktır.

 

 

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Uzaktan

Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Ön Başvuru Tarihi

07-24 Haziran 2016

Bilgi Güncelleme

(Mezuniyet Not Ortalaması)

08-21 Ağustos 2016

Kazananların İlanı

22 Ağustos 2016 Saat 17:00

  

Kesin Kayıt Tarihi

23-24-25-26-27 Ağustos 2016

Yedek Öğrenci İlanı

27 Ağustos Saat: 17:00

I.Yedek Öğrenci Kaydı

(Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)

28 Ağustos 2016

II. Yedek Öğrenci İlanı

29 Ağustos 2016 Saat 17:30

II. Yedek Öğrenci Kaydı

(Asil ve I. yedek listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz)

31 Ağustos 2016

Derse Yazılma (internet üzerinden)

05-06-07 Eylül 2016

Güz Yarıyılı Öğretime Başlama

19 Eylül 2016

 

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programları
Başvuru Koşul Ve Kontenjanları

Anabilim Dalı

Kontenjan

Mezuniyet

 

 

Mahalli İdareler Ve Şehircilik
(Tbb Protokol)

 

 

25

İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Hukuk, İletişim, Edebiyat, Fen-Edebiyat fakültelerinin sosyal alanları ve diğer sosyal alanlardan mezun olmak.