Duyurular

>> Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı 2016-2017 Güz Yarıyılı Duyurusu

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM) TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINACAKTIR.

 

Ön Kayıt Koşulları:

Protokol kapsamında %75 Burslu öğrenci olabilmek için

(01 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Protokol Kapsamında Yüksek Lisansa Başlayacak Öğrencilerin Öğrenim Ücretinin % 25’i Kendileri Tarafından Karşılanacaktır.)Başvuranlar içinde yapılan sıralamada ilk 15 öğrenci arasında yer alınması gerekmektedir. Değerlendirme ALES (% 50) ve lisans mezuniyet not ortalaması (% 50) dikkate alınarak hesaplanır.

 

Lisansüstü Giriş Başarı Puanları (Lügbp)

Lisansüstü programlara başvurularda Lisansüstü Giriş Başarı Puanları’na (LÜGBP) göre sıralama yapılır. LÜGBP aşağıdaki tablolarda verildiği şekilde hesaplanır.

 

Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi (Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim) Anabilim Dalı Tezsiz (Iı. Öğretim) Yüksek Lisans Programı Giriş Başarı Puanı Hesaplama

Yüksek Lisans Giriş

Puan Türü

Lisans Not

ALES

Başvuru Şartı

En az 2.00

Herhangi Bir Puan Türünden En Az 55

Puanın LÜGBP’na katkısı

% 50

% 50

 


Başvuru Tarihleri

Başlama Tarihi

20/06/2016 Başlama Saati: 08.00

Bitiş Tarihi

01/07/2016 Bitiş Saati: 17.00

Sonuçların İlan Tarihi

01/07/2016 Saat: 20.00

Başvuru Adresi

http://ogr.rize.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx

 

 

 

Başvurular Hakkında

 • Başvurular online olarak yapılacaktır. Şahsen ve postayla başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru adresi: http://ogr.rize.edu.tr/Ogrenci/Ogr0207/Default.aspx
 • Başvurular esnasında yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Fakat söz konusu notlar aday tarafından yüksek beyan edilmesi gerekirken düşük bulunulması ile adayın transkript notunun dörtlük girildiği halde yüzlük karşılığında hata var ise sıralamayı değiştirmiyorsa başvuru dikkate alınabilir.
 • Lisansüstü Ön Kayıt Başvuru formuna eklenecek olan fotoğrafın vesikalık olması gerekmektedir. (Adaylar fotoğraflarını ÖSYM’nin yaptığı ALESvb. sınav sonuç belgelerinden farklı kaydederek vesikalık fotoğraflarını yükleyebilirler.)
 • Başvuru sonuçları asıl ve yedek şeklinde iki liste halinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin resmi web sitelerinde ilan edilecektir.
 • Kontenjanlar en yüksek LÜGBP’na sahip adaylardan başlanarak doldurulacaktır.
 • Başvuru sonuçları Sosyal Bilimler Enstitüsü internet http://erdogan.edu.tr/enstitu/sbe/ sayfasında ilan edilecektir.

 


Kesin Kayıt Tarihleri

Kesin Kayıt Tarihleri

18-22/07/2016

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin İlanı

26/07/2016 Saat: 16.00

Yedek Listeden Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri

27-29/07/2016

*Kesin kayıtlar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosunda şahsen yapılacaktır.

 


Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

 1. Lisans Diploması (onaylı sureti)
 2. Lisans Mezuniyet Transkripti (onaylı sureti)
 3. ALES belgesi
 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 5. Erkek öğrenciler için askerlik durum belgesi (Yeni tarihli askerlik şubesinden alınacaktır) veya terhis belgesi
 6. 4 Adet 4,5×6 cm’lik vesikalık fotoğraf
 7. Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgâh Belgesi)
 8. Öğrenim Ücreti Dekontu (Her döneme ilişkin program ücretinin Öğrenci tarafından karşılanacak olan %25’lik kısmı)
 9. Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı (Belediyeden alınacak bu yazı; ad, soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini-sözleşmeli, işçi, memur- içerecektir.)
 10. Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı
 11. Taahhütname (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)
 12. Öğrenci Bilgi Formu (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır)

**Onaylanacak belgeler, belgelerin aslı getirilmek şartıyla Enstitü tarafından onaylanır.

 

İLETİŞİM

Türkiye Belediyeler Birliği, Eğitim Müdürlüğü, İ.Emin YILMAZ 0 312 419 21 00-250

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Burak KOÇAK0 464 223 61 26-1210

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri0 464 217 29 19