Duyurular

>> İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğrenci Alım İlanı

 

Türkiye Belediyeler Birliği İle İstanbul Aydın Üniversitesi
Arasındaki Protokol Kapsamında

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında

Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alınacaktır.

ÖN KAYIT KOŞULLARI

27 Temmuz 2016 – 19 Ağustos 2016 tarihleri arasında müracaatların şahsen veya e-posta yoluyla İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne yapılması gerekmektedir. Şahsen başvuru halinde evrakları bölüme teslim etmeleri; e-posta ile başvuru yapılması halinde ise evrakların bilgisayar ortamında taratılmış halini mesutyilmaz@aydin.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN PROTOKOL KAPSAMINDA YÜKSEK LİSANSA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN PROGRAM MALİYETLERİNİN % 25’İ KENDİLERİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.

 

KENTSEL TASARIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURU EVRAKI

 • Başvuru formu, (www.aydin.edu.tr adresinde yer almaktadır)
 • Özgeçmiş,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi (Orijinal),
 • Diploma (Lisans diplomasının orijinali ya da noter onaylı sureti veya Lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı Üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesi ve Lisans Diploma ve Transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.)
 • Lisans Transkripti (Aslı veya noter onaylı sureti),
 • Mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2, 100 lük sistemde en az 50 olması gerekmektedir. (Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım, Şehir ve Bölge Planlama, Orman Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği, Jeodezi ve Fotoğrametri, Jeoloji Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Lisans programlarından mezun olan öğrenciler başvurabilecektir.)
 • Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı, (Belediyeden alınacak bu yazı başvuru sahibinin ad soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini –sözleşmeli, 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 49’a istinaden, işçi veya memur- içerecektir.)

PROTOKOL KAPSAMINDA HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE ÇALIŞTIRILAN BELEDİYE PERSONELİ ÖĞRENCİ OLARAK KABUL EDİLMEMEKTEDİR.

 • Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı,
 • ALES belgesi (ALES’ten sayısal puan türünden en az 55 puan alma şartı aranacak olup bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)
 • Taahütname (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır.)
 • Öğrenci Bilgi Formu (Kesin kayıt esnasında doldurulacaktır.)

Ön kayıt işlemlerinin ardından 24-25 Ağustos 2016 tarihlerinde mülakat yapılacaktır. (Ön kayıt neticesinde mülakat günü, saati ve yeri adaya telefonla bildirilecektir).

Mülakatta başarılı olan 10 belediye personeli söz konusu yüksek lisans programına protokol kapsamında kabul edilecek olup kazananların isimlerinin yer aldığı liste www.tbb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Kazananların kesit kayıtlarını 21 Eylül 2016 tarihine kadar yaptırmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi;

TBB, Eğitim Müdürlüğü 0 312 419 21 00-267

İstanbul Aydın ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri 0212 444 14 28 (30010-31002)

İstanbul Aydın ÜniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 0212 444 14 28 (30003)