Duyurular

>> İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Türkiye Belediyeler Birliği İle İstanbul Aydın Üniversitesi
Arasındaki Protokol Kapsamında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Öğrenci Alınacaktır.

 

ÖN KAYIT KOŞULLARI:

Protokol kapsamında Burslu (01 OCAK 2016 TARİHİNDEN İTİBAREN PROTOKOL KAPSAMINDA YÜKSEK LİSANSA BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETİNİN % 25’İ KENDİLERİ TARAFINDAN KARŞILANACAKTIR.) öğrenci olabilmek için ALES sınavından herhangi puan türünden en az 55 almak ve başvuranlar içinde yapılan sıralamada en yüksek ilk 15 öğrenci arasında yer almak gerekmektedir. Başvurular sırasında mülakat da yapılacağından 16 Ağustos 2016 Salı gününe kadar müracaatların şahsen İstanbul Aydın Üniversitesi İİBF Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülümser Ünkaya’ya yapılması gerekmektedir.

 

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA:

 • Başvuru formu, (www.aydın.edu.tr adresinde yer almaktadır)
 • Özgeçmiş,
 • 4 adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • Askerlik durum belgesi (Orijinal),
 • Diploma (Lisans diplomasının orjinali ya da noter onaylı sureti veya Lisans geçici mezuniyet belgesinin orijinali ya da noter onaylı sureti. Yabancı Üniversite mezuniyetinin söz konusu olması durumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak denklik belgesi. ve Lisans Diploma ve Transkriptinin noter onaylı Türkçe tercümesi.)
 • Lisans Transkripti(Aslı veya noter onaylı sureti),
 • Mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2, 100 lük sistemde en az 50 olması gerekmektedir. (Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik fakültelerinden mezun olma şartı bulunmaktadır.)
 • Çalıştığı belediyeye ait resmi yazı, (Belediyeden alınacak bu yazı; ad, soyad ve çalıştığı birim ile kadro bilgisini-sözleşmeli, işçi, memur- içerecektir.
 • Yüksek lisans yapmasında sakınca olmadığına dair belediyeden alınacak resmi yazı,
 • ALES belgesi (Herhangi bir puan türünden en az 55 puan olmalı)(Bilgisayar çıktısı kabul edilecektir.)
 • Taahütname (Başvuru esnasında doldurulacaktır)
 • Öğrenci Bilgi Formu (Başvuru esnasında doldurulacaktır)

 

Söz konusu tezsiz yüksek lisans programına protokol kapsamında 15 belediye personeli ALES puan ( herhangi bir puan türünden hangisi yüksekse dikkate alınarak) sıralamasına göre Üniversite tarafından seçilecektir.

Son başvuru tarihi :16 Ağustos 2016 Salı günü saat 17.00’ye kadardır.

Kazanan öğrencilerin listesi 18 Ağustos 2016 Perşembe günü Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin resmi web sitelerinde ilan edilecektir.

 

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin 24 Ağustos 2016 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. ( Hafta sonu kayıt işlemi yapılmamaktadır.)

26 Ağustos 2016 Cuma günü saat 10.00’dan sonra yedek listeden sırasıyla öğrenci alınacaktır. Yedek listedeki öğrenciler Üniversite tarafından telefonla aranarak sırayla kayda davet edilecektir.

Kesin kayıtlar İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Florya Kampüsü’nde yapılacaktır.

 

AYRINTILI BİLGİ;

TBB, Eğitim Müdürlüğü

Uzman Y.S. Umut GÜMGÜM

0 312 419 21 00 dahili (267)

 

İstanbul Aydın Üniversitesi

Prof. Dr. Gülümser Ünkaya 4441428/ 24401

IAU. Sosyal Bilimler Enstitüsü 4441428 den

31011 Necla TOLUN , 31005 Halit TOPÇU , 31010 Fatma BAL