Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik08 Kasım 2019 Tarihli ve 30942 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete