Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik02 Kasım 2019 Tarihli ve 30936 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete