Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 4)25 Ekim 2019 Tarihli ve 30929 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete