6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik19 Ekim 2019 Tarihli ve 30923 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete