Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2019/17 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Kamu binalarının 2023 yılı sonuna kadar hedeflenen asgari %15 oranındaki enerji tasarrufunu sağlaması bakımından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberinde belirtilen tedbirlerin alınmasını içeren Genelge, 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190816-10.pdf

 

 

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ, 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190816-4.htm