Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/08/2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete