Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 08/08/2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete