Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Çevre yönetimi hizmeti vereceklerin taşıması gereken şartları, belgelendirilmeleri ve mükellefiyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik 30/07/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete