Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/07/2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete