On Birinci Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar

30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105’inci Birleşiminde onaylanan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), 23/07/2019 tarihli ve 30840 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete