Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08/07/2019 tarihli ve 30825 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Resmi Gazete