Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun ile;

 • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
 • 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu,
 • 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu,
 • 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
 • 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun,
 • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu,
 • 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun,
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,
 • 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu,
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,
 • 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu,
 • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu,
 • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
 • 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,
 • 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu,
 • 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,

‘larda değişiklik yapılmıştır.

Resmi Gazete