Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik Değişikliği

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’de yapılan değişiklik 18 Nisan 2018 tarihli ve 30749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete

 

Değişiklik tablosu ekte yer almaktadır.