Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 306)15 Mart tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete