Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik, 2 Mart 2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete