Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 1 Mart 2019 tarihli ve 30701 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği

Önceki

Değişiklik

Yapı Şartları

Madde 63- (1) …

(3) Beton temel ve çelik çatılı ser’alar yapı yaklaşma mesafelerine uyulmak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.

 

Yapı Şartları

Madde 63- (1) …

(3) Beton temel ve çelik çatılı ser’alar mahreç aldığı yola 5.00 metreden ve parsel hudutlarına ise 2.00 metreden fazla yaklaşmamak şartı ile inşaat alanı katsayısına tabi değildir.

 

 Resmi Gazete