7164 sayılı Kanun Yayımlandı

7164 sayılı Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu Kanunla belediyeleri de ilgilendiren 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde de değişiklik yapılmaktadır.

Resmi Gazete