Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21 Şubat 2019 Tarihli ve 30693 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete