İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği

İçme-Kullanma Suyu Havzası Koruma Planı Hazırlanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği, 20 Şubat 2019 tarihli ve 30692 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete