7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7162 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 30 Ocak 2018 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete