Eşik Değerlere İlişkin Kamu İhale Tebliği

Eşik Değerlere İlişkin Kamu İhale Tebliği (No: 2019/1) 25 Ocak 2019 tarihli ve 30666 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Resmi Gazete