Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği

Memurlar ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No:1), 15 Ocak 2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete