Yapı Kayıt Belgesi Başvuru Süresi Uzatıldı

31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılan yapılar için alınması öngörülen Yapı Kayıt Belgesi başvuru süresinin 15 Haziran 2019, ödeme süresinin 30 Haziran 2019 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin 538 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı, 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Resmi Gazete